Projektové téma "Země v našich rukou" (2015/16) - pokračování